Spis treści

REGULAMIN SERWISU BIZNES24.TV (brzmienie obowiązujące do 31 marca 2024 roku)

 

BIZNES24.TV
to serwis subskrypcyjny umożliwiający użytkownikom serwisu uzyskanie dostępu do programu telewizyjnego telewizji BIZNES24 przesyłanego za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanego przy użyciu oprogramowania typu przeglądarka stron www, obsługującego streaming sygnału wideo.

Serwis BIZNES24.TV należy do BIZNES24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, NIP 9552536217, REGON 38520129500000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000821920.

Regulamin który czytasz określa zasady korzystania z naszego serwisu.

 

Jak oglądać BIZNES24 przez Internet.

  1. Żeby oglądać uzyskać dostęp do streamingu programu telewizji BIZNES24 zarejestruj się w serwisie BIZNES24.TV i wykup abonament. Abonament jest przedłużany automatycznie aż do momentu rezygnacji.
  2. Dostęp do streamingu uruchamiany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania kwoty wynikającej z Cennika i wybranego przez klienta wariantu oferty.
  3. Zakup abonamentu można opłacić przy użyciu dowolnej Metody Płatności. Metoda Płatności oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z abonamentu przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności. Sposób rezygnacji z abonamentu opisany został w punkcie Jak wyglądają rozliczenia poniżej.
  4. Do udostępnianych przez serwis BIZNES24.TV Metod Płatności należą:
   • płatności PayU
   • płatności Przelewy24
   • przelew bankowy
  5.  W celu korzystania z serwisu BIZNES24.TV użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu oraz urządzeniem na którym zainstalowana jest przeglądarka stron www obsługująca streaming sygnału wideo.

Cennik

Cena abonamentu na dostęp do streamingu w serwisie BIZNES24.TV wynoszą:

 • 11.99 zł (w tym VAT) dla pakietu „MIESIĘCZNY”, umożliwiającego dostęp do streamingu przez 1 miesiąc od chwili uruchomienia,
 • 99 zł (w tym VAT) dla pakietu „ROCZNY” umożliwiającego dostęp do streamingu przez 1 rok od chwili uruchomienia.

Czym są oferty promocyjne.

  1. Możemy okresowo przedstawiać specjalne oferty lub plany abonamentowe zwane Ofertami promocyjnymi. Uprawnienia do danej Oferty są określane według wyłącznego uznania BIZNES24.
  2. Wymagania dotyczące uprawnień i inne ograniczenia oraz warunki zostaną przekazane w chwili rejestracji w danej Ofercie lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

Jak wyglądają rozliczenia

  1. Opłata za abonament umożliwiający dostęp do streamingu programu telewizji BIZNES24 jest pobierana z góry za dany okres rozliczeniowy, przy użyciu wybranej przez użytkownika Metody Płatności, w terminie płatności podanym w sekcji MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA.
  2. Długość okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności, jeśli użytkownik zmienił plan subskrypcyjny lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć w naszym serwisie w sekcji MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA.
  3. Żeby skorzystać z BIZNES24.TV wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności Metody Płatności, brak środków lub z innych przyczyn nie leżących po stronie BIZNES24.TV, a użytkownik przed upływem terminu płatności nie zrezygnuje z abonamentu – będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty abonamentowej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.
  5. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim usługodawcą (np. bankiem, serwisem płatności) realizującym daną Metodę Płatności.
  6. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.
  7. Użytkownik może zrezygnować z abonamentu na dostęp do serwisu BIZNES24.TV w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu BIZNES24.TV będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne co oznacza, że nie zwracamy środków z tytułu niewykorzystania w okresu abonamentowego, lub niekorzystania z dostępu do serwisu BIZNES24.TV.
  8. W celu zgłoszenia rezygnacji należy przesłać maila o rezygnacji na adres e-mail streaming@biznes24.pl. Rezygnację uznamy za autentyczną, jeśli wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mail, na który założone zostało konto w serwisie biznes24.tv
  9. Abyśmy mogli prawidłowo obsłużyć rezygnację z abonamentu – musimy ją otrzymać do 18:00 w ostatnim dniu roboczym przed odnowieniem abonamentu. Co w szczególności oznacza, że jeśli abonament odnawiany jest w weekend, albo w poniedziałek – wiadomość e-mail z rezygnacją musi zostać nadana najpóźniej w piątek o 18:00.
  10. Rezygnacja z członkostwa powoduje automatyczne zlikwidowanie konta na koniec danego okresu rozliczeniowego.
  11. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.
 1.  

Zasady korzystania

  1. Zarejestrowanymi użytkownikami serwisu BIZNES24.TV mogą zostać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem dorosłych.
  2. Serwis BIZNES24.TV oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym lub nie przebywają stale w tym samym biurze.
  3. W okresie członkostwa firma BIZNES24.TV udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenaszalnego prawa dostępu do serwisu BIZNES24.TV i do oglądania Treści oferowanych w serwisie BIZNES24.TV.
  4. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.
  5. Użytkownik ma prawo oglądać program udostępniany w serwisie BIZNES24.TV na terenie Polski. Jednocześnie Użytkownik może oglądać program na jednym urządzeniu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie BIZNES24.TV lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści.
  7. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie BIZNES24.TV, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu BIZNES24.TV
  8. Użytkownik zobowiązuje się nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu BIZNES24.TV, nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie BIZNES24.TV; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.
  9. Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem BIZNES24.TV, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.
  10. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

Informacje techniczne

  1. Jakość obrazu oraz czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu programu telewizji BIZNES24 w serwisie BIZNES24.TV może różnić się w zależności od urządzenia, lokalizacji użytkownika, dostępnej przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.
  2. Minimalna prędkość łącza w przypadku rozdzielczości standardowej (SD) wynosi 1,0 Mb/s, przy czym zalecamy szybsze łącze, by zapewnić lepszą jakość obrazu.
  3. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD (przez co rozumiemy rozdzielczość 720p lub wyższa) zalecamy prędkość pobierania co najmniej 3,0 Mb/s na strumień.
  4. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

Hasła i dostęp do konta

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem założonego przez niego konta w serwisie BIZNES24.TV.
 2. Dla zapewnienia kontroli nad kontem i zapobieżenia uzyskaniu dostępu do konta przez nieuprawnione osoby użytkownik powinien nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych informacji dotyczących jego konta.
 4. BIZNES24.TV zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy BIZNES24 sp. z.o.o. lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

Obsługa klienta

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – o ile przed odstąpieniem od umowy nie rozpoczął korzystania z serwisu. Przez korzystanie z serwisu rozumiemy odtwarzanie programu telewizyjnego BIZNES24 poprzez serwis BIZNES24.TV
 2. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres email podany przez użytkownika w czasie rejestracji konta.
 3. Reklamacje i pochwały przyjmujemy pod adresem email streaming@biznes24.pl. W obu przypadkach niezwłocznie skontaktujemy się z Użytkownikiem, żeby podziękować za pochwałę, albo poznać przyczyny reklamacji. Na rozstrzygnięcie reklamacji mamy nie więcej, niż 14 dni od jej złożenia. Jeśli w tym czasie reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta – oznacza to, że uznajemy jej zasadność.
 4. W celu uzyskania dalszych informacji na temat serwisu BIZNES24.TV i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika prosimy o kontakt z obsługą klienta – pod adresem streaming@biznes24.pl
 5. Zakres danych osobowych zbieranych i przechowywanych w serwisie BIZNES24.TV, powody procesowania danych, czas przechowywania i sposoby zapewniania bezpieczeństwa danych opisaliśmy w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony wynikających z prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
 3. Zmiany Regulaminu. BIZNES24.TV może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.

 


 

REGULAMIN SERWISU BIZNES24.TV (brzmienie obowiązujące od 1 kwietnia 2024 roku)

 

BIZNES24.TV to serwis subskrypcyjny umożliwiający użytkownikom serwisu uzyskanie dostępu do programu telewizyjnego telewizji BIZNES24 przesyłanego za pośrednictwem transmisji strumieniowej przez Internet i wyświetlanego przy użyciu oprogramowania typu przeglądarka stron www, obsługującego streaming sygnału wideo.

Serwis BIZNES24.TV należy do BIZNES24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, NIP 9552536217, REGON 38520129500000, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000821920.

Regulamin który czytasz określa zasady korzystania z naszego serwisu.

 

Jak oglądać BIZNES24 przez Internet.

  1. Żeby oglądać uzyskać dostęp do streamingu programu telewizji BIZNES24 zarejestruj się w serwisie BIZNES24.TV i wykup abonament. Abonament jest przedłużany automatycznie aż do momentu rezygnacji.
  2. Dostęp do streamingu uruchamiany jest niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 24 godzin od zaksięgowania kwoty wynikającej z Cennika i wybranego przez klienta wariantu oferty.
  3. Zakup abonamentu można opłacić przy użyciu dowolnej Metody Płatności. Metoda Płatności oznacza aktualną, poprawną i akceptowaną metodę płatności. Użytkownik, o ile nie zrezygnuje z abonamentu przed datą rozliczenia, upoważnia nas do pobrania opłaty za następny okres rozliczeniowy przy użyciu wybranej przez siebie Metody Płatności. Sposób rezygnacji z abonamentu opisany został w punkcie Jak wyglądają rozliczenia poniżej.
  4. Do udostępnianych przez serwis BIZNES24.TV Metod Płatności należą:
   • w przypadku pakietu „MIESIĘCZNY
    • płatności WooPayments
    • płatności PayPal
   • w przypadku pakietu „ROCZNY
    • płatności WooPayments
    • płatności PayPal
    • przelew bankowy
  5.  W celu korzystania z serwisu BIZNES24.TV użytkownik musi dysponować dostępem do Internetu oraz urządzeniem na którym zainstalowana jest przeglądarka stron www obsługująca streaming sygnału wideo.

Cennik

Cena abonamentu na dostęp do streamingu w serwisie BIZNES24.TV wynoszą:

 • 11.99 zł (w tym VAT) dla pakietu „MIESIĘCZNY”, umożliwiającego dostęp do streamingu przez 1 miesiąc od chwili uruchomienia,
 • 99 zł (w tym VAT) dla pakietu „ROCZNY” umożliwiającego dostęp do streamingu przez 1 rok od chwili uruchomienia.

Czym są oferty promocyjne

  1. Możemy okresowo przedstawiać specjalne oferty lub plany abonamentowe zwane Ofertami promocyjnymi. Uprawnienia do danej Oferty są określane według wyłącznego uznania BIZNES24.
  2. Wymagania dotyczące uprawnień i inne ograniczenia oraz warunki zostaną przekazane w chwili rejestracji w danej Ofercie lub w innych udostępnianych użytkownikowi wiadomościach.

Jak wyglądają rozliczenia

  1. Opłata za abonament umożliwiający dostęp do streamingu programu telewizji BIZNES24 jest pobierana z góry za dany okres rozliczeniowy, przy użyciu wybranej przez użytkownika Metody Płatności, w terminie płatności podanym w sekcji MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA.
  2. Długość okresu rozliczeniowego zależy od rodzaju planu wybranego podczas rejestracji w serwisie. W niektórych przypadkach termin płatności może ulec zmianie, np. jeżeli nie udało się zrealizować płatności przy użyciu wybranej Metody Płatności, jeśli użytkownik zmienił plan subskrypcyjny lub jeżeli płatne członkostwo rozpoczęło się w dniu wypadającym poza danym miesiącem. Informacje o terminie następnej płatności można znaleźć w naszym serwisie w sekcji MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA.
  3. Żeby skorzystać z BIZNES24.TV wymagane jest przekazanie nam informacji dotyczących co najmniej jednej Metody Płatności. W przypadku gdy nie możemy skorzystać z podstawowej Metody Płatności w celu pobrania należnej opłaty członkowskiej lub gdy płatność z wykorzystaniem takiej metody jest odrzucana, użytkownik upoważnia nas do pobrania opłaty członkowskiej przy użyciu dowolnej Metody Płatności powiązanej z jego kontem.
  4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niepobrane, należne kwoty. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności Metody Płatności, brak środków lub z innych przyczyn nie leżących po stronie BIZNES24.TV, a użytkownik przed upływem terminu płatności nie zrezygnuje z abonamentu – będziemy mieć prawo do zawieszenia dostępu do serwisu do momentu pobrania opłaty abonamentowej przy użyciu poprawnej Metody Płatności.
  5. W przypadku niektórych Metod Płatności zewnętrzny usługodawca może pobierać od użytkownika opłaty związane z obsługą wybranej Metody Płatności. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik powinien skontaktować się ze swoim usługodawcą (np. bankiem, serwisem płatności) realizującym daną Metodę Płatności.
  6. Metody Płatności można zaktualizować, przechodząc na stronę MOJE KONTO >> MOJA SUBSKRYPCJA. Po dokonaniu aktualizacji użytkownik upoważnia nas do dalszego pobierania opłat członkowskich w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych Metod Płatności.
  7. Użytkownik może zrezygnować z abonamentu na dostęp do serwisu BIZNES24.TV w dowolnym momencie, przy czym dostęp do serwisu BIZNES24.TV będzie zapewniony do końca okresu rozliczeniowego. Płatności są bezzwrotne co oznacza, że nie zwracamy środków z tytułu niewykorzystania w okresu abonamentowego, lub niekorzystania z dostępu do serwisu BIZNES24.TV.
  8. W celu zgłoszenia rezygnacji należy przesłać maila o rezygnacji na adres e-mail streaming@biznes24.pl. Rezygnację uznamy za autentyczną, jeśli wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mail, na który założone zostało konto w serwisie biznes24.tv
  9. Abyśmy mogli prawidłowo obsłużyć rezygnację z abonamentu – musimy ją otrzymać do 18:00 w ostatnim dniu roboczym przed odnowieniem abonamentu. Co w szczególności oznacza, że jeśli abonament odnawiany jest w weekend, albo w poniedziałek – wiadomość e-mail z rezygnacją musi zostać nadana najpóźniej w piątek o 18:00.
  10. Rezygnacja z członkostwa nie powoduje zlikwidowanie Twojego konta. W celu likwidacji konta przesłać maila o prośbą o likwidację na adres e-mail streaming@biznes24.pl. Prośbę uznamy za pochodządzą od uprawnionej osoby, jeśli wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mail, na który założone zostało konto w serwisie biznes24.tv
  11. Zlikwidowane na Twoją prośbę konto nie może zostać przywrócone. Aby ponownie skorzystać z serwisu – musisz założyć nowe konto.
  12. Możemy okresowo wprowadzać zmiany planów subskrypcyjnych oraz opłat za usługi, jednak wszelkie tego typu zmiany cen lub planów subskrypcyjnych będą obowiązywać nie wcześniej niż 30 dni po wysłaniu do użytkownika zawiadomienia o tej zmianie.

Zasady korzystania

  1. Zarejestrowanymi użytkownikami serwisu BIZNES24.TV mogą zostać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu tylko pod nadzorem dorosłych.
  2. Serwis BIZNES24.TV oraz wszelkie treści oglądane przy jego użyciu są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i nie mogą być udostępniane żadnym osobom, które nie mieszkają z użytkownikiem w gospodarstwie domowym lub nie przebywają stale w tym samym biurze.
  3. W okresie członkostwa firma BIZNES24.TV udziela użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego i nieprzenaszalnego prawa dostępu do serwisu BIZNES24.TV i do oglądania Treści oferowanych w serwisie BIZNES24.TV.
  4. Z wyjątkiem określonych powyżej praw użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać serwisu w celu publicznego rozpowszechniania.
  5. Użytkownik ma prawo oglądać program udostępniany w serwisie BIZNES24.TV na terenie Polski. Jednocześnie Użytkownik może oglądać program na jednym urządzeniu.
  6. Użytkownik zobowiązuje się nie przechowywać, nie powielać, nie rozpowszechniać, nie modyfikować, nie wyświetlać, nie odtwarzać, nie publikować, nie licencjonować, nie oferować do sprzedaży ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie BIZNES24.TV lub uzyskanych za jego pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów zależnych na bazie takich treści.
  7. Użytkownik zobowiązuje się nie obchodzić, nie usuwać, nie modyfikować, nie dezaktywować, nie osłabiać ani nie blokować żadnych zabezpieczeń treści w serwisie BIZNES24.TV, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu BIZNES24.TV
  8. Użytkownik zobowiązuje się nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej lub demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu BIZNES24.TV, nie wprowadzać żadnych kodów lub produktów, nie modyfikować w żaden sposób treści w serwisie BIZNES24.TV; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.
  9. Użytkownik zobowiązuje się nie pobierać, nie zamieszczać, nie wysyłać pocztą elektroniczną, nie przekazywać ani nie wysyłać w inny sposób żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć usługi oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem BIZNES24.TV, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.
  10. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem lub nieuczciwego korzystania z serwisu zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego użytkownika do naszego serwisu.

Informacje techniczne

  1. Jakość obrazu oraz czas niezbędny do rozpoczęcia pokazu programu telewizji BIZNES24 w serwisie BIZNES24.TV może różnić się w zależności od urządzenia, lokalizacji użytkownika, dostępnej przepustowość i/lub prędkość łącza internetowego.
  2. Minimalna prędkość łącza w przypadku rozdzielczości standardowej (SD) wynosi 1,0 Mb/s, przy czym zalecamy szybsze łącze, by zapewnić lepszą jakość obrazu.
  3. W celu oglądania treści w rozdzielczości HD (przez co rozumiemy rozdzielczość 720p lub wyższa) zalecamy prędkość pobierania co najmniej 3,0 Mb/s na strumień.
  4. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty związane z dostępem do Internetu.

Hasła i dostęp do konta

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za każdy rodzaj aktywności generowanej za pośrednictwem założonego przez niego konta w serwisie BIZNES24.TV.
 2. Dla zapewnienia kontroli nad kontem i zapobieżenia uzyskaniu dostępu do konta przez nieuprawnione osoby użytkownik powinien nie ujawniać nikomu hasła ani szczegółów dotyczących wybranej Metody Płatności.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizację i poprawność przekazanych informacji dotyczących jego konta.
 4. BIZNES24.TV zastrzega sobie prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika, gdy wymagają tego względy ochrony użytkownika, firmy BIZNES24 sp. z.o.o. lub jej partnerów przed skutkami kradzieży tożsamości lub innych nieuczciwych działań.

Obsługa klienta

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – o ile przed odstąpieniem od umowy nie rozpoczął korzystania z serwisu. Przez korzystanie z serwisu rozumiemy odtwarzanie programu telewizyjnego BIZNES24 poprzez serwis BIZNES24.TV
 2. Informacje na temat konta użytkownika (np. upoważnienia do dokonywania płatności, faktury, zmiany hasła lub zmiany Metody Płatności, wiadomości potwierdzające, zawiadomienia) będziemy wysyłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres email podany przez użytkownika w czasie rejestracji konta.
 3. Reklamacje i pochwały przyjmujemy pod adresem email streaming@biznes24.pl. W obu przypadkach niezwłocznie skontaktujemy się z Użytkownikiem, żeby podziękować za pochwałę, albo poznać przyczyny reklamacji. Na rozstrzygnięcie reklamacji mamy nie więcej, niż 14 dni od jej złożenia. Jeśli w tym czasie reklamacja nie zostanie rozstrzygnięta – oznacza to, że uznajemy jej zasadność.
 4. W celu uzyskania dalszych informacji na temat serwisu BIZNES24.TV i jego funkcji lub pomocy w sprawach dotyczących konta użytkownika prosimy o kontakt z obsługą klienta – pod adresem streaming@biznes24.pl
 5. Zakres danych osobowych zbieranych i przechowywanych w serwisie BIZNES24.TV, powody procesowania danych, czas przechowywania i sposoby zapewniania bezpieczeństwa danych opisaliśmy w Polityce Prywatności

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony wynikających z prawa powszechnie obowiązującego na terenie Polski.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność, zgodność z prawem i wykonalność pozostałych postanowień.
 3. Zmiany Regulaminu. BIZNES24.TV może wprowadzać zmiany w niniejszym Regulaminie. W przypadku wprowadzenia takich zmian powiadomimy o nich użytkownika co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.